Andrzej Kuźmicki "Symbolika Jaźni"

Monografia jest poświęcona centralnemu zagadnieniu myśli Junga, tj. teorii Jaźni...

Autor sięga po źródłowe teksty Junga, omawiające znaczenie tego archetypu oraz problem integracji psyche, dążenia do łączenia przeciwieństw i doświadczenia inspirujące proces indywiduacji. Porusza aspekty psychologiczne, filozoficzne i religijne teorii Jaźni, odwołując się także do współczesnych autorów polskich, którzy zajmują się badaniami myśli Jungowskiej.