Znaczenie psychologii głębi Carla G. Junga dla filozofii wychowania i praktyki pedagogicznej

 

Znaczenie psychologii głębi Carla G. Junga dla filozofii wychowania i praktyki pedagogicznej

Autor: Michał Kruszelnicki

 

W ogromnym dziele psychologicznym Carla G. Junga, problem edukacji nie zajmuje dużo miejsca. Szwajcarski uczony – nauczyciel akademicki, a następnie wieloletni lekarz – nigdy nie stworzył żadnej teorii pedagogicznej czy modelu wychowania. Najbardziej bezpośrednio związane z pedagogiką są eseje zebrane w objętościowo skromnym tomie Dzieł zebranych pt. O rozwoju osobowości. Niemniej jednak da się w wielu pracach Junga odnaleźć myśli, pojęcia i koncepcje, które mogą zainspirować filozofię wychowania i wzbogacić praktykę pedagogiczną. Zadaniu ich wyodrębnienia i skomentowania poświęcony jest niniejszy tekst. Dyskutuję w nim m.in. takie kwestie, jak: znaczenie wiedzy o typach psychologicznych dla podniesienia efektywności procesu kształcenia, rola mitów i baśni dla rozwoju psychiki dziecięcej, problem przeniesienia w relacji edukacyjnej i nieświadomego wpływu między nauczycielem i uczniem oraz rodzicem i dzieckiem. Próbuję też konstruować nauczanie jako relację archetypową i wydobyć rolę edukacji humanistycznej dla procesu zakorzeniania jednostki w archetypowej pamięci kultury symbolicznej.

 

The Fourth Joint Conference of IAAP and IAJS - Yale Univerity 2015

 

Jungian Conference 2015

 

Psyche, Spirit, and Science: negotiating contemporary social and cultural concerns

 

The Fourth Joint Conference of the International Association for Analytical Psychology (IAAP) (www.iaap.org) with 

the International Association for Jungian Studies 

 

9th-12th July 2015 

Yale University

New Haven, Connecticut

 

The Jungian Annual Conference 2015

The Jungian Odyssey Annual Conference, organized by the ISAP ZURICH will take place from 30th May to the 6th June 2015 in Zurich, Switzerland. The conference will cover areas like Zurich Offers Education For Becoming A Jungian Analyst With A Diploma In Analytical Psychology, And With The Option To Obtain The Swiss Federal Title: Psychotherapist.

 

More informations: http://www.isapzurich.com/lang-en/jungian-odysseys.html

 

RED BOOK - The Holy Grail of the Unconscious (by SARA CORBETT)

This is a story about a nearly 100-year-old book, bound in red leather, which has spent the last quarter century secreted away in a bank vault in Switzerland. The book is big and heavy and its spine is etched with gold letters that say “Liber Novus,” which is Latin for “New Book.” Its pages are made from thick cream-colored parchment and filled with paintings of otherworldly creatures and handwritten dialogues with gods and devils. If you didn’t know the book’s vintage, you might confuse it for a lost medieval tome.

And yet between the book’s heavy covers, a very modern story unfolds. It goes as follows: Man skids into midlife and loses his soul. Man goes looking for soul. After a lot of instructive hardship and adventure — taking place entirely in his head — he finds it again.

Some people feel that nobody should read the book, and some feel that everybody should read it. The truth is, nobody really knows. Most of what has been said about the book — what it is, what it means — is the product of guesswork, because from the time it was begun in 1914 in a smallish town in Switzerland, it seems that only about two dozen people have managed to read or even have much of a look at it.

 

 

Strony