Wokół doświadczenia wewnętrznego

Prace konkursowe: "Hermann Hesse a wiara" cz. 1

Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzoną w 'Cyklicznym konkursie Jungowskim' (12/2010) pracą nadesłaną przez pana Sławomira Sobieskiego, a dotyczącą życia, poszukiwań duchowych i twórczości Hermanna Hessego. Znakomitego niemieckiego prozaika, pisarza, poety, laureata Nagrody Nobla i człowieka o głębokich zainteresowaniach psychoanalizą. Autorowi gratulujemy nagrody, a wszystkich naszych czytelników zachęcamy do przeczytania tej ciekawej pracy.
Hermann Hesse a wiara
(wokół recepcji twórczości pisarza w Polsce)
Autor: Sławomir Sobieski

Pages