POD OSŁONĄ NIEBA

Małżeństwo artystów, Port i Kit, udaje się w bezkresną pustkę pustyni afrykańskiej w poszukiwaniu utraconych w ich związku wartości. Oboje stopniowo zbliżają się do siebie, jednak chory Port umiera na tyfus. Pozostawiona własnemu losowi Kit oddaje się bez większego oporu jednemu z Tuaregów, ale i ten związek nie przynosi jej szczęścia: zostaje przepędzona przez żony Tuarega.
- Tyle mówi krótki dziennikarski opis, ale na płaszczyźnie psychologicznej film ten jest historią docierania człowieka poprzez niezróżnicowaną "pustynię nieświadomości" do rdzennych, ale ukrytych form doświadczania. W tym wypadku jest to doświadczenie pochłaniającego, otaczającego nas niczym wysepki na oceanie Cienia. Momentem kulminacyjnym jest dojście do miejsca spotkania ze śmiercią , włąsną słabością, bezsilnością. Ważne jednak, że z tej podróży wraca ktoś, by przynieść świadectwo drogi i odnowić w społeczeństwie blask doświadczanego życia. (Sheltering Sky, reż. B.Bertolucci) 
"Pod osłoną nieba" (reż. Bernardo Bertolucci)