Cytat tygodnia 18/2012: "Odejście od równowagi psychicznej"

'Niedorzeczne zniszczenie i spustoszenie – oto reakcja na odejścia świadomości od stanu równowagi. Istnieje bowiem niejaka równowaga między psychicznym “ja” i „nie-ja”, istnieje pewna religio, czyli troskliwe uwzględnianie faktu istnienia sił nieświadomych, których działania nie można zlekceważyć, nie wystawiając się na niebezpieczeństwo.'

(C.G Jung 'Praktyka psychoterapii')