Symbolika Przemiany w Małym Księciu... (J. Sołtan)