Intuicja

Intuicja – jest jedną z czterech funkcji ektosychicznych i jedną z dwóch tak zwanych obiektywnych, obok percepcji, funkcji związanych z postrzeganiem; wiąże się z nagłym wglądem lub całościowym ujmowaniem treści lub sytuacji; bardzo często, z racji tego, że jest funkcją mniej zróżnicowaną (patrz cztery funkcje ektopsychiczne), przebiega w sposób pozaświadomy. Dotyczy to szczególnie introspekcji podmiotu, czego wynikiem może być wdarcie do świadomości jakiejś treści nieświadomej, nagłej idei lub „przeczucia”; ta szczególna właściwość intuicji skłoniła Junga do stwierdzenia, że intuicja jest pewnego rodzaju „instynktownym” aktem zrozumienia i procesem analogiczny do sposobu funkcjonowania instynktu, z tą różnicą, że podczas gdy instynkt był jego zdaniem celowym impulsem do wykonania jakiegoś wysoce skomplikowanego działania, to intuicja wydawała mu się pewnego rodzaju nieświadomym, ale celowym aktem rozumienia wysoce skomplikowanej sytuacji. (A.Kuźmicki)