Cytat-tygodnia

Cytat tygodnia 14/2012: "Nieświadomość i Merkuriusz"

'Gdyby więc nieświadomość była – jak to by sobie wielu życzyło – jedynie tym, co niegodziwe, gdyby była czystym złem, sytuacja byłaby jasna, droga prosta: czyniono by dobro i unikano zła. Ale co jest dobre, a co złe? Nieświadomość nie tylko jest czymś czysto naturalnym i złym – jest także źródłem najwyższych dóbr; jest nie tylko ciemna, ale i jasna, nie tylko zwierzęca, półludzka i demoniczna, ale i nadludzka, duchowa i „boska” (w antycznym znaczeniu tego słowa).

Cytat tygodnia 13/2012: "Człowiek wpisany w okrąg"

'Dla wczesnego człowieka pierwotnego ziemia była płaska, horyzont zaś wydawał się mu okręgiem. W cywilizacjach bardziej zaawansowanych, na przykład w kulturze Indian północnoamerykańskich, ziemia przedstawiana jest jako okrąg z zaznaczonymi czterema kierunkami wiatrów. Obserwator znajdował się rzecz jasna w centrum tego okręgu czy krzyża – w ten sposób ponownie doszliśmy do symbolu krzyża wpisanego w okrąg.

Cytat tygodnia 11/2012: "Słońce, życie, człowiek"

'Widzicie zatem, że słońce, życie, seksualność, człowiek, koło, młot, topór – wszystko to i jeszcze więcej to rzeczy identyczne, ponieważ funkcjonują w identyczny sposób. Krzyż jest symbolem ich wszystkich, zawiera je wszystkie; wszystkie one istnieją one w formie krzyża. Krzyż to bezpośrednie przedstawienie życia ludzkiego, a skoro zaś krzyż to życie, jest on symbolem o niesłychanym wprost znaczeniu.

Cytat tygodnia 9/2012: "Drzewo"

'Także drzewo symbolizuje życie, jest ono żywe jak człowiek – ma głowę, nogi itp., a poza tym żyje dłużej od ludzi, dlatego jest tak bardzo sugestywne, dlatego w drzewie tkwi mana. Topole w afrykańskim buszu osiągają niesamowitą wysokość – tubylcy z reguły traktują je z wielką czcią. Drzewa potrafią mówić; członkowie wielu plemion udają się do dżungli, by porozmawiać z drzewami, utożsamiają się bowiem z nimi. Dawniej, gdy dziecko przychodziło na świat, ojciec sadził drzewo, i dopóki drzewo żyło, żyło również dziecko – mamy tu do czynienia z następnym przykładem utożsamienia.

Cytat tygodnia 8/2012: "Słońce"

'Znajomy wódz plemienia Pueblosów próbował przez dłuższy czas znaleźć przekonywujące porównanie oddające jego uczucia wobec słońca, w końcu powiedział: “Człowiek wysoko w górach bez słońca nie może nawet rozpalić ognia”. Drewno się nie zapali, drzewa nie będą rosły, toteż słońce i życie są identyczne. A ponieważ seksualność to życie, bo bez niej nie byłoby dzieci, dlatego słońcu w jego aspekcie siły płodzącej przypisuje się niekiedy symbol falliczny.'

(C.G, Jung 'Analiza marzeń sennych')

Cytat tygodnia 7/2012: "Subiektywne doświadczenia symboli"

'Tymczasem dla ludzi pierwotnych, dla których bezpośrednie i największe znaczenie ma to, co subiektywne, nie liczy się to, że dane rzeczy są różne, chodzi im bowiem o to, by wywoływały one w nich te same uczucia – a zatem najróżniejsze rzeczy mogą tu należeć do, by tak rzec, tej samej sfery. Mana może być głosem wodza, ale również jego oddech jest mana, jego żona jest mana, jego siedzisko i chata – wszystkie te rzeczy stanowią mana wodza. Włócznia, kanu, błyskawica, konkretne drzewo – wszystko to są mana. Kiedy pierwotni słyszą grający gramofon, powiadają „mulungu”.

Cytat tygodnia 6/2012: "Symbol krzyża"

'Symbol krzyża znamionuje się niezwykłą uniwersalnością, niezawodną siłą mistyczną, którą można też określić mianem “psychicznej” - siłą stale na nowo dającą wyraz pewnemu stanowi faktycznemu odciśniętemu w duszy ludzkiej. Aby się przekonać, czym jest ów stan, zadaliśmy sobie trud zbadania historycznego I etnologicznego rozpowszechnienia tego symbolu – pan doktor Barrett przedstawił nam w swym referacie informacje uwzględniające oba te aspekty.

Strony