Konferencja Jungowska we Wrocławiu! 12-14.06.2014

 

Instytut Filozofii U.Wr., Instytut Psychologii U.Wr., Wyższa Szkoła Zarządzania 'Edukacja',

Polski Portal Psychologii Analitycznej - JungPoland.org

oraz International Association for Analytical Psychology

zapraszają na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję pt.:

 

 

"Teoria C.G.Junga

- Badania interdyscyplinarne"

Termin: 12-14. czerwca 2014r

Miejsce: Uniwersytet Wrocławski

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

31. Stycznia 2014r.

W środowisku naukowym wciąż prowadzone są dyskusje dotyczące kwestii naukowości lub nienaukowości teorii Junga. Równocześnie jednak koncepcja ta jest jedną z najczęściej cytowanych i komentowanych współcześnie teorii psychologicznych, jest koncepcją, której twierdzenia i założenia stosuje się współcześnie w wielu dziedzinach, w tym także do przerzucania pomostów między psychologią, a w szczególności teorią umysłu, i innymi czasem bardzo odległymi obszarami wiedzy. Właśnie w związku z powyższym, w pracach z obszaru czy to pedagogiki, antropologii, filozofii, czy też fizyki możemy znaleźć tak wiele odniesień do koncepcji Junga. Paradoksem jest jednak to, że przy tak szerokim oddźwięku wspomnianej teorii w sferze namysłu nad człowiekiem i światem, tak mało obecna jest ona i rozwijana we współczesnej psychologii akademickiej i tak mało prowadzi się w tym kierunku pogłębionych badań. Teorię Junga traktuje się raczej jako mającą charakter historyczny, a nie jako teorię godną rozwijania i dalszych badań.

Aby wypełnić widoczną tu lukę chcemy zaproponować wspólny namysł i próbę wyartykułowania tych z wymiarów koncepcji Junga, które wyraźnie przetrwały próbę czasu i okazały się wartościowe z punktu widzenia tak dyskursu naukowego, jak i szerzej rozumianego dyskursu związanego ze światopoglądem racjonalistycznym. Dlatego też konferencję kierujemy nie tylko do analityków, psychologów jungowskich, czy też psychoanalityków, ale także do osób reprezentujących inne dziedziny wiedzy - filozofię, fizykę, antropologię, socjologię, politotogię, biologię, psychiatrię, medycynę etc. Istotne wydaje się bowiem to, aby dokonać próby nakreślenia współczesnej użyteczności i stosowalności koncepcji Junga, a przy tym także jej krytycznej weryfikacji, która - mamy nadzieję - przyczyni się w przyszłości do dalszego jej rozwoju.

Zapraszamy do współpracy osoby stosujące koncepcję Junga w swojej praktyce lub najróżniejszych formach badań. Wiemy, że stosuje się ją m.in. w psychoterapii, antropologii filozoficznej, w studiach nad symbolem, czy też w fizyce teoretycznej, ale zdajemy też sobie sprawę, że jest cały szereg innych dyscyplin, które można włączyć do interdyscyplinarnego namysłu tą teorią.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień za pomocą systemu online EasyChair.org. Więcej szczegółów na temat rejestracji znajdziecie w dziale 'Rejestracja' na niniejszej stronie. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres office@jungpoland.org

 

Zapraszamy!

Organizatorzy Konferencji