Uroboros

Uroboros – Wąż, który sam siebie zapładnia, który jest „korzeniem samego siebie”, sam siebie rodzi i sam się zjada, „sam sobą się raduje” i podobnie jak demokrytejska natura „sam siebie obejmuje”, ale też który jest zarazem increatum. Niemniej, Jung podkreśla też, że choć Urobor symbolizuje cel, ale i początek, procesu alchemicznego, to jednak bliższy jest raczej „waśni” żywiołów, aniżeli ich zjednoczeniu. (A. Kuźmicki)

*Więcej na ten temat patrz hasło: Wąż