Opus

Opus (czyli alchemiczne Opus Magnum) – W alchemii podstawę opus stanowi materia prima. W perspektywie psychologii analitycznej Junga jego podłożem jest psyche, podlegająca przemianie w procesie indywiduacji. Jung z naciskiem podkreślał, że kluczem do rozumienia przebiegu opus i jego stymulowania jest pojęcie imaginatio, a w dalszej perspektywie ukute przez niego narzędzie aktywnej imaginacji. (A.Kuźmicki)

Patrz: Prima materia, Aktywna imaginacja