Marzenie senne / Sen

Marzenie senne / Sen – są to wytwory psychiczne, o których Jung pisał: „Dla mnie sny to natura, która nie nosi się z zamiarem zmylenia nas, lecz mówi to, co ma do powiedzenia, tak jak potrafi...”. Twierdził on, że można je rozpatrywać dwojako:

- z perspektywy przyczynowo-skutkowej, w której poszukiwanie podczas interpretacji snu przyczyny marzenia sennego zmierza do ujednolicenia zarówno znaczenia, jak i interpretacji podyktowanej zdefiniowanym podczas niej źródłem snu, a także zmusza nas do przypisania wybranemu symbolowi stałego znaczenia;

- z perspektywy teleologicznej, w której nie ma raz na zawsze określanych znaczeń symboli, natomiast jest obecna świadomość (zakładanego) finalistycznego ukierunkowania procesu psychicznego, generującego marzenie senne czy analizowany symbol, w tej perspektywie interpretowany symbol nie ma stałego znaczenia i traktowany jest jako wyraz zmiennej sytuacji psychologicznej podlegającej ciagłemu różnicowaniu.

Marzenie senne jest tu przejawem aktywności nieświadomego pokładu psyche, działającego w oparciu o mitopoetycką funkcję nieświadomości, wyrażającą i transformującą osobnicze libido w oparciu mit i symbol. (A. Kuźmicki)