Lapis

Lapis – jest jednocześnie mieszaniną wielu żywiołów oraz nierozpoznawalnym stanem chaosu pierwotnego, jak również wynikiem zjednoczenia tych żywiołów w procesie „wyodrębnienia” go z pierwotnego chaosu. Dlatego też lapis wyobrażany jest właśnie zarówno jako niezróżnicowana materia prima, jako substancja arcanum podlegająca procesowi „destylacji”, oraz jako rezultat końcowy tego procesu. Lapis ma z jednej strony naturę duchową, a z drugiej ma właściwość „przejawiania się” czy raczej „wyrażania się” w świecie, będąc źródłem tworzących świat żywiołów.

Mówi się o nim, na co zwracał uwagę Jung, że przypisana jest mu, dzięki powiązaniu z wymiarem pneumatycznym, cecha „okrągłości”, „geometrycznej doskonałości”. (A. Kuźmicki)