Fenomenologia nieświadomości

Fenomenologia nieświadomości – „zajmuje się, rezygnując z założeń o charakterze filozoficznym lub psychologicznym, opisem bezpośredniego doświadczenia człowieka. W studiach nad doświadczeniami zbiorowymi wyrażonymi przez zjawiska kulturowe fenomenologia nieświadomości ukazuje jego najbardziej „naiwne”, przed-krytyczne formy, jak baśń i mit. Zjawiska te […] ukazują się przede wszystkim jako pierwotne doświadczenie człowieka, który nie dokonuje w nich jeszcze refleksji krytycznej. Ta ostatnia bowiem mogłaby powodować zaburzenia obrazu psychiki pierwotnej a-logicznej i przedkrytycznej.” (I.Błocian, Koncepcja nieświadomości C.G.Junga)