Enantiodromia

Enantiodromia (enancjodromia) – terminu tego po raz pierwszy użył Heraklit oznaczając zasadę, podług której wszystko przechodzi w swoje przeciwieństwo. Jung zdefiniował ją jako zasadę, która reguluje wszystkie naturalne cykle życia, w tym psychiczne. W kontekście doświadczenia psychicznego jednostki prawo to mówi o tendencji różnych procesów psychicznych, w tym jakości przypisywanych rzeczywistości jawiącej się podmiotowi, do przechodzenia w swoje przeciwieństwo. (A. Kuźmicki)