Polecamy książkę: Pierre Dessuant "Narcyzm - przegląd koncepcji psychoanalitycznych"

Pierre Dessuant

"Termin narcyzm został po raz pierwszy użyty pod koniec XIX wieku przez psychiatrę Havelocka Ellisa w celu opisania zachowania perwersyjnego polegającego na miłości tylko do siebie, na wzór mitologicznego Narcyza...

Pojęcie to rozwinięte i opisane przez psychoanalityków zrobiło światową karierę; używa się go w potocznej mowie, opisuje się za jego pomocą zachowania społeczeństw, warto jednak przypomnieć jakie znaczenie nadali mu jego twórcy. Niniejsza książka, skoncentrowana wokół pojęcia narcyzmu, uzupełniona została o definicje terminów psychoanalitycznych, bez których zrozumienie idei narcyzmu byłoby trudne." (Zaczerpnięte z opisu Wydawcy)
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (www.gwp.pl)