BIBLIOGRAFIA ‘B’ [Prace innych autorów]

1. Adler G., Zur Analytischen Psychologie, Zürich 1952
2. Bakkes D., Von Budda bis C.G.Jung. Religion als lebendige Erfahrung, Düsseldorf 1993.
3. Błocian I., Problematyka Jaźni w ujęciu C.G.Junga, w: "Filozofia" XXVI, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
4. Błocian I., Koncepcja nieświadomości Carla Gustava Junga (praca doktorska), Uniwersytet Wrocławski 1997.
5. Błocian I., Opus Alchemicum w kontekście Psychologie und alchemie C. G. Junga, w: "Przegląd Religioznawczy" 1999, nr 1 (191).
6. Błocian I., Zarys problematyki zła w ujęciu C. G. Junga, w: „Przegląd religioznawczy” 1999, nr 3/4 (193/194).
7. Błocian I., Archetyp króla w Mysterium Coniunctionis C.G.Junga, w: Saciuk R., Błocian I. (red.), Nieświadomość to odrębne królestwo..., Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.
8. Brooke R., Jung and Phenomenology, Wyd. Routledge, London/New York 1991.
9. Brumlik M., Gnostycy. Marzenie o samozbawieniu człowieka, tłum. Św.F.Nowicki, I.Nowicka, Wyd. URAEUS, Gdynia 1999.
10.Bugaj R., Hermetyzm, (T. I, II) Wyd. ORION, Warszawa 1998.
11.Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, tłum. A.Jankowski, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997.
12.Dąbrowski L., Freud i Jung, w: Studia z filozofii współczesnej, R.Różanowski (red.), "Filozofia XXII", Wrocław 1996.
13.Dieckmann H., Methoden der Analytischen Psychologie, Olten-Freiburg 1979.
14.Dobroczyński B., Ciemna strona psychiki. Geneza i historia idei nieświadomości, Wyd. „Księgarni Akademickiej”, Kraków 1994.
15.Dry A.M., The Psychology of Jung. A Critical Interpretation, London 1962.
16.Dudek Z.W., Psychologia integralna Junga, Wyd. Eneteia, Warszawa 1996.
17.Dudek Z.W., Jungowska psychologia marzeń sennych, Wyd. Eneteia, Warszawa 1997.
18.Edinger E.F., The Aion Lectures: Exploring the Self in C.G.Jung's Aion, Inner City Books, New York 1996.
19.Edinger E.F., Anathomy of the Psyche. Alchemical Symbolism in Psychotherapy, Wyd. Open Court, Chicago 1994.
20.Edinger E.F., Ego and Archetype. Individuation and the Religious Function of the Psyche, Wyd. Shambhala, Boston / London 1992.
21.Ellenberger H.F., The Discovery of the Unconscious. The History and Evolution of Dynamic Psychiatry, Wyd. Fontana Press, London 1994.
22.Franz (von) M.L., Wróżenie a zjawisko synchroniczności, tłum. J.Korpanty, Wyd. Sen, Warszawa 1994.
23.Gay P., Freud. Życie na miarę epoki, tłum. H.Jankowska, Wyd. Zysk i Sk-a, Poznań 2003.
24.Von Hartmann E., Filozofia nieświadomego, tłum. B.Markiewicz, Wyd. PAN, Warszawa 1982.
25.Jacobi J., Psychologia C.G.Junga, tłum. St.Łypacewicz, Wyd.Wodnika, Warszawa 1993.
26.Jacoby M., Übertragung und Beziehung in der Jungschen Praxis, Olten 1993.
27.James W., Doświadczenia religijne, tłum. J.Hempel, Wyd. Nomos, Kraków 2001.
28.Jastrzębski B., Junga „religia prywatna” wobec problemu zła, w: Saciuk R., Błocian I. (red.), Nieświadomość to odrębne królestwo..., Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.
29.Jonas H., Religia gnozy, tłum. M.Klimowicz, Wyd. Platan, Kryspinów 1994.
30.Karpowicz J., Chiron – mityczny uzdrowiciel, w: „Albo albo”, nr 1997/3-4 (Zraniony uzdrowiciel).
31.Kast V., Die Dynamik der Symbole. Grundlagen der Jungschen Psychotherapie, Olten 1990.
32.Keller J., Kotański W., Tyloch W., Kupis B. (red.), Zarysie Dziejów Religii, Wyd. Iskry, Warszawa, 1988.
33.Kolankiewicz L., Carl Gustav Jung - wędrowiec Wschodu, wstęp w: C.G. Jung, Podróż na Wschód, tłum. W.Chełmiński, J.Prokopiuk, E i W.Sabaszkowie, Wyd. Pusty Obłok, Warszawa 1989.
34.Korczewska E., Reszke R., Sobieraj K. (red.), Sen jako drogowskaz. Jungowska analiza marzeń sennych, tłum. R. Reszke, J.Prokopiuk, J. Mar, Wyd. Ewa Korczewska L.C., Warszawa 1995.
35.Kosian J., Mistyka Śląska. Mistrzowie duchowości Śląska: Jakub Böhme, Anioł Ślązak, Daniel Czepko, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
36.Kuźmicki A., C.G.Jung i A.Schopenhauer – praca opublikowane na internetowej stronie psychologii głębi Unus Mundus /www.jungpoland.org/.
37.Kuźmicki A, Archetyp a Lapis philosophorum": dyptych filozoficzno-alchemiczny, [w:] C.G.Jung, Rebis, czyli kamień filozofów, tłum. J.Prokopiuk, Wyd. PWN, Warszawa 1989.
71.Prokopiuk J., Trzy drogi gnozy, w: Elżbieta Przybył (red.), Oblicza gnozy, Wyd. Nomos, Kraków 2000.
72.Prokopiuk J., C.G.Jung i jego psychologia, w: C.G. Jung, Odpowiedź Hiobowi, tłum. J.Prokopiuk, Wyd. Ethos, Warszawa 1995.
73.Prokopiuk J., Jung jako metahumanista, w: „Człowiek i światopogląd”, Nr 10, X 1983.
74.Prokopiuk J., Jung i jego światopogląd, w: „Miesięcznik Literacki”, Nr 7, VII 1988.
75.Prokopiuk J., Metoda aktywnej imaginacji C.G.Junga, w: „Polska Sztuka Ludowa”, nr 1-2, I-II 1984.
76.Prokopiuk J., Nieświadomość, świadomość i nadświadomość w myśli C.G.Junga, R.Assagiolego i 77.R.Steinera, w: Motycka A., Wrzosek W. (red.), Nieświadomość jako kategoria filozoficzna, Wyd. 78.Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2000.
79.Rosińska Z., Jung, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1982.
80.Rosińska Z., Jaźń i poczucie sensu, w: „Albo albo” (1994/1-2), Wyd. Eneteia, Warszawa 1994.
81.Saciuk R. (red.), Psyche w sidłach iluzji, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
82.Saciuk R., Błocian I. (red.), Nieświadomość to odrębne królestwo..., Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.
83.Samuels A., Bani Shorter, Fred Plaut, Krytyczny słownik analizy jungowskiej, tłum. W.Bobecki, L.Zielińska, Wyd. UNUS, Wałbrzych 1994.
84.Samuels A., Jung und seine Nachfolger, Stuttgart 1989.
85.Schär H., Religion und Seele in der Psychologie C.G.Jung, Zürich 1946.
86.Semon R.W., Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organisches Geschehens, Leipzig 1904.
87.Storr A., Jung, tłum. A.Grzybek, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
88.Trzcińska I., Gnostycka wizja Boga, w: Elżbieta Przybył (red.), Oblicza gnozy, Wyd. Nomos, Kraków 2000.
89.Tucci, G., Mandala, tłum.I.Kania, Wyd. Znak, Kraków 2002.
90.Quispel G., Gnoza, tłum. B.Kita, Instytut Wyd. PAX, Warszawa 1988.
91.Vedfelt O., Poziomy świadomości, tłum. P.Billig, Wyd.Eneteia, Warszawa 2001.
92.Warmiński A., Filozofia sztuki Carla Gustava Junga, Wyd. Universitas, Kraków 1999.
93.Wegener-Stratmann M., C.G.Jung und die östliche Weisheit, Olten 1990.
94.Wehr G., Carl Gustav Jung, tłum. J.Prokopiuk, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1998.
95.Wais J., Gilgamesz i Psyche, Wyd. Eneteia, Warszawa 2001.
96.White V., Gott und das Unbewuβte, Zürich 1957.
97.Wolff T., Studien zu C.G.Jungs Psychologie, Zürich 1959.
98.Wróblewska K., Trzy etapy rozwoju ludzkości w filozofii dziejów i profetyce Joachima z Fiore, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Wrocławski 2004.