Dr Andrzej Kuźmicki

Imię i Nazwisko: 
Andrzej Kuźmicki
Kim jest, co robi: 

Psycholog analityczny, członek International Association for Jungian Studies. Studia psychologiczne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. W czerwcu 2005 roku obronił rozprawę doktorską pod tytułem "Pojęcie Jaźni w koncepcji Carla Gustava Junga", napisaną pod kierownictwem prof. Józefa Kosiana w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszerne fragmenty tej pracy publikujemy na łamach Unus Mundus. W roku 2008 wydał książkę "Symbolika Jaźni". W roku 2013 wydał kolejną książkę pod tytułem “Psychologia i filozofia C.G.Junga”.

W świetle jego zainteresowań leżą obok psychoanalizy, psychologii analitycznej Carla Gustava Junga, także zagadnienia z obszaru szeroko rozumianej epistemologii oraz badań nad możliwościami i kierunkiem rozwoju człowieka.

W swojej praktyce klinicznej stosuje obok psychoterapii jungowskiej, także hipnoterapię oraz elementy Psychologii Zorientowanej na Proces i Terapii Poznawczo-Behawioralnej. 

Kontakt:

dr.kuzmicki@polskipsycholog.com

www.polskipsycholog.com