(red.) Krystyna Węgłowska - Rzepa "Myśl C.G.Junga..."