ŻYWOT BRIANA

Bohaterem filmu jest rówieśnik Jezusa, który urodził się - pamiętnej nocy - w Betlejem, w sąsiedniej stajence. Losy chłopca o imieniu Brian, są przewrotną paralelą losów Chrystusa. Także zostaje uznany za Mesjasza, także kończy na krzyżu... a jednak równocześnie stanowi szyderczy, "merkuriuszowy" i "profaniczny" kontrapunkt dla archetypowego procesu urzeczywistniania się Boga-człowieka, istoty przebóstwionej i ucieleśniającej najczystsze z czystych sacrum. Oto jak piękna i przejmująca jest natura duszy i ukrytego w niej archetypu... 
Żywot Briana (Terry Jones)