Polecamy książkę: Andrzej Kuźmicki "Symbolika Jaźni"

Andrzej Kuźmicki

 „Symbolika Jaźni” już jest!

A zatem Ci z Was, którzy chcą zapoznać się z meandrami ludzkiej Jaźni i jej archetypu mogą już dziś nabyć książkę na stronie wydawnictwa   www.eneteia.pl.
Mamy przy tym jeszcze jedna dobrą wiadomość. Ci z was, którzy kupią dziś książkę prosto z wydawnictwa zapłacą znacznie mniej niż w księgarni. Zamiast 49 zł, zapłacą tylko 19zł !!

 

Co znajdziecie w książce: 

Naszą wędrówkę rozpoczniemy od najbardziej „psychoanalitycznego” jej ujęcia (rozumienia), starając się wskazać na powiązania pojęcia jaźni z innymi ważnymi terminami w koncepcji jungowskiej. Następnie przejdziemy do sfery symboli i symbolotwórczej mocy przejawiania się jej archetypu. Opiszemy tu symboliczne przejawy jej aktywności, by poprzez język symboli „odkryć” trudniej dostępne jej cechy. Tym, co postaramy się ostatecznie pokazać będzie m. in. paradoksalna, dwoista natura oraz szczególna dynamika procesu jej urzeczywistniania, wyrażona pojęciem indywiduacji.

Procesowi indywiduacji poświęcony będzie zresztą w całości rozdział trzeci, w którym sięgniemy do rozbudowanej symboliki alchemicznej, by w końcu w rozdziale czwartym opisać różne aspekty doświadczania wspomnianego tu archetypu jedności i pełni.

Pozdrawiam!
Andrzej Kuźmicki 

CZĘŚĆ  I – POJĘCIE JAŹNI

WSTĘPNA DEFINICJA  ANALITYCZNA

1.1...KORZENIE MYŚLENIA JUNGOWSKIEGO

1.2...STANOWISKO BADAWCZE JUNGA

1.3...PRZEDMIOT BADAŃ JUNGA

1.4...OBSZARY BADAWCZE JUNGA

1.5...OBSZARY OBECNIE NAJSILNIEJ EKSPLOROWANE W ŚRODOWISKU BADAWCZYM

2......DUSZA-PSYCHE-JAŹŃ

2.1...PSYCHE-DUSZA

2.2...PSYCHE-JAŹŃ

3......DUCH

4......JAŹŃ

5......JAŹŃ A EGO

6......JAŹŃ A INDYWIDUACJA

7......ARCHETYP

8......NUMINOSUM

9......PSYCHOID

10....SYNCHRONICZNOŚĆ

11....ARCHETYP A INSTYNKT

    

CZĘŚĆ  II – OBRAZOWANIE JAŹNI

WSTĘP

12.1...CHRYSTUS JAKO SYMBOL JAŹNI

12.2...CHRYSTUS  I  IMAGO DEI

12.3...CHRYSTUS  I  ANTYCHRYST

12.4...CHRYSTUS  I  TRÓJCA ŚWIĘTA12.5...CZWÓRCA13...SYMBOL CZTERECH

14......CZWÓRNIA, KOŁO, PUNKT

15......MANDALA

16......SYMBOLIKA ALCHEMICZNA JAŹNI

16.1...SYMBOL RYB

16.2...CHRYSTUS A SYMBOL RYB(Y)

16.3...SYMBOL RYBY W ALCHEMII

16.4...SYMBOL RYBY A INNE SYMBOLE ALCHEMICZNE – LAPIS

17.1.. SYMBOLIKA GNOSTYCKA JAŹNI

17.2...WĄŻ

18.....JUNGOWSKI   INTEGRUJĄCY  SCHEMAT  KWATERNARYCZNY

  

CZĘŚĆ  III – OBRAZOWANIE PROCESU INDYWIDUACJI

(O PROCESIE STAWANIA SIĘ JAŹNINA PRZYKŁADZIE ALCHEMICZNEGO OPUS MAGNUM)

WPROWADZENIE

19......ISTOTA PROCESU ALCHEMICZNEGO

20......PROJEKCYJNY CHARAKTER OPUS

21.1...SUBSTANCJA ARCANUM

21.2...MERKURIUSZ

22.1...PERSONIFIKACJE  PRZECIWIEŃSTW

22.2...SOL

22.3...LUNA

22.4...REX  I  REGINA

23.1...PRZEMIANA KRÓLEWSKA

23.2...ETAPY PRZEMIANY

23.3...ŚMIERĆ-ROZPUSZCZENIE KRÓLA

23.4...ISTOTA PRZEMIANY KRÓLA – PAWIE MIĘSO  I  KREW ZIELONEGO LWA

23.5...FENIKS I ODRODZENIE KRÓLA

23.6...PRZEMIANA KRÓLA A PRZEMIANA ŚWIADOMOŚCI

23.7...CONIUNCTIO KRÓLA I KRÓLOWEJ A PSYCHOLOGIA PRZENIESIENIA

24.1...MISTERIUM CONIUNCTIONIS: SPIRITUS, ANIMA ET CORPORIS

24.2...TRZY ETAPY CONIUNCTIO

24.3...QUINTA ESSENTIA

24.4...PSYCHICZNY ASPEKT QUINTA ESSENTIA

24.5...PSYCHICZNY PROCES USTANOWIENIA QUINTA ESSENTIA

24.6...UNUS MUNDUS I ZNACZENIE TRZECIEGO STOPNIA CONIUNCTIO  

 

CZĘŚĆ IV – DOŚWIADCZENIE PIERWOTNE  JAŹNI

25.....DOŚWIADCZENIE PIERWOTNE JAŹNI

25.1..DOŚWIADCZENIE JAŹNI A DOŚWIADCZENIE BOGAU MISTRZA ECKHARTA

25.2..DOŚWIADCZENIE JAŹNI W TAOISTYCZNYM TRAKTACIE SEKRET ZŁOTEGO KWIATU

25.3..DOŚWIADCZENIE JAŹNI W SEPTEM SERMONES AD MORTUOS JUNGA

25.4..KWATERNARYCZNY INTEGRUJĄCY MODEL DOŚWIADCZENIA PIERWOTNEGO JAŹNI

 

*** OPIS KSIĄŻKI ZE STRONY WYDAWNICTWA „ENETEIA”:

„Monografia jest poświęcona centralnemu zagadnieniu myśli Junga, tj. teorii Jaźni. Autor sięga po źródłowe teksty Junga, omawiające znaczenie tego archetypu oraz problem integracji psyche, dążenia do łączenia przeciwieństw i doświadczenia inspirujące proces indywiduacji. Porusza aspekty psychologiczne, filozoficzne i religijne teorii Jaźni, odwołując się także do współczesnych autorów polskich, którzy zajmują się badaniami myśli Jungowskiej.”

www.eneteia.pl

TERMIN PUBLIKACJI: KWIECIEN 2008

 

* Uwaga: Osoby, które chcą być wcześniej poinformowane o dokładnym terminie ukazania się książki w księgarniach, lub osoby chcące nabyć książkę za pomocą sklepu internetowego proszone są o przesłanie maila o tytule SYMBOLIKA JAŹNI na adres: info@jungpoland.org.