Kichanie jako symptom... ;-)

Czy wiesz, że 'wyraźny brak kichania czy niezdolność do kichania' może pojawiać się jako jeden z somatycznych symptomów u osób ciepiących na trudności natury psychicznej?
Dowiadujemy się o tym z British Journal of Psychiatry (1985, 147, ss. 564-565), z artykułu G. D. Shukla zatytułowanym: 'Asneezia – A Hitherto Unrecognised Psychiatric Symptom'.
W artykule tym czytamy m.in., że 'asneezia' pojawia się głównie u osób cierpiących na depresję endogenną lub na schizofrenię, ale symptom ten zauważany był także u osób ze zdiagnozowaną depresją neurotyczną i hipochondrią.

Więcej na ten temat na stronie:
http://bjp.rcpsych.org/cgi/pdf_extract/147/5/564
Redakcja