Osoba autystyczna i symbole

Ciekawa jest rzeczywistość doświadczania świata przez osoby niepełnosprawne, a dla jungisty szczególnie to, jak osoby te odbierają i rozumieją symbole. Oto jedna z sytuacji, kiedy osoba ze zdiagnozowanym opóźnieniem rozwoju, wynikającym m. in. z zaburzeń tzw. spektrum autystycznego, napotykała i zinterpretowała symbol.

Naszą bohaterką jest dziewczyna w wieku około 21 lat, nazwijmy ją Ewa, która nie mówi. Potrafi się ona jednak komunikować z otoczeniem, literując poszczególne wyrazy i zdania przy pomocy języka migowego. Do pisania używa zeszytu, albo podręcznej tablicy do pisania (przeznaczonej dla dzieci w wieku przedszkolnym). Ponieważ Ewa potrafi pisać w kontakcie z nią nie ma większych problemów, choć często i ona sama nie potrafi powiedzieć co się z nią dzieje, gdy nasilają się objawy dolegliwości wynikających ze specyficznego funkcjonowania jej mózgu. Biologicznie Ewa jest dojrzałą kobietą, ale jej rozwój mentalny zatrzymał się gdzieś około 8-10 roku życia. Wciąż jeszcze bawi się lalkami i trudno jej zrozumieć złożone, abstrakcyjne pojęcia.
Pewnego dnia pokazałem Ewie dość abstrakcyjny, symboliczny obrazek, wykonany zresztą na jej podręcznej tablicy do pisania. Dodatkowo nadałem rysunkowi tytuł, aby ukierunkować jej skojarzenia i "zablokować" skojarzenia potocznie-konkretne. (Rys. na zdjęciu obok) Ewa przyjrzała się rysunkowi i tytułowi, a następnie zapytała migowo, co to jest. Odparłem, że obraz przedstawia węża, ale dodałem zarazem, że to rysunek abstrakcyjny, symboliczny. Ewa nie bardzo rozumiała co to jest i co ma oznaczać, więc zapytałem ją, co na nim widzi i jakie ma z nim skojarzenia. Odparła, że widzi tu latawiec. Na moje słowa, jakoby był tu widoczny wąż nie mogła się zgodzić i stwierdziła ponadto, że nie ma z rysunkiem żadnych skojarzeń i "nie może mi pomóc".
Jej odpowiedź mnie zastanowiła z dwóch powodów. Po pierwsze, że w ogóle znalazł się ktoś (czyli ja), kto widział na rysunku węża, a po drugie, jak trudna do określenia i niewidoczna jest granica pomiędzy światami symbolicznym i konkretnym.
A co ty widzisz na rysunku?