Biblioteka - różne

Andrzej Kuźmicki "Symbolika Jaźni"

Monografia jest poświęcona centralnemu zagadnieniu myśli Junga, tj. teorii Jaźni...

Autor sięga po źródłowe teksty Junga, omawiające znaczenie tego archetypu oraz problem integracji psyche, dążenia do łączenia przeciwieństw i doświadczenia inspirujące proces indywiduacji. Porusza aspekty psychologiczne, filozoficzne i religijne teorii Jaźni, odwołując się także do współczesnych autorów polskich, którzy zajmują się badaniami myśli Jungowskiej.

 

 

(red.) Krzysztof Maurin, Alina Motycka "Fenomen Junga"

Książka zawiera materiały z VI Forum Inspiracji Jungowskich (2001) poświęconego dziełu Junga...

Stanowi interdyscyplinarne opracowanie znaczenia myśli Junga w psychologii, antropologii, filozofii i kulturze współczesnej. Obok badaczy podstawowych zagadnień humanistyki wypowiadają się w niej znawcy problemów psychoanalizy, psychiatrii, teologii, ezoteryki, astrologii i in.

 

Ole Vedfelt "Wymiary snów"

Opracowanie najważniejszych szkół interpretacji marzeń sennych...

Próba syntezy metod pracy ze snami w oparciu o podejście Junga i własne doświadczenia autora. Zawiera cenne wskazówki nt. diagnozy i terapii w oparciu o sny. Książka dla psychologów, psychoterapeutów i wszystkich zainteresowanych rolą marzeń sennych.

Kazimierz Pajor: "Śladami Junga"

Pierwsze polskie opracowanie życia i osobowości wybitnego psychologa i myśliciela Karola Gustawa Junga...

Pojęcie „archetyp” ma zasadniczą wartość dla psychologii głębi i psychologii w ogóle. Psychologia archetypów, jak twierdził Jung, jest nauką empiryczną. Dopiero dzisiaj możemy docenić tę wiedzę, która jest przydatna w psychologii, filozofii, teologii i antropologii.

 

Pages