Jungiści Świat

Dr. Roderick Main

Director, Centre for Psychoanalytic Studies

Research interests:

 • Historical, philosophical, religious and cultural contexts of analytical psychology;

 • Depth psychology, religion and modernity;

 • Synchronicity;

 • Myth.

 

Prof. Andrew Samuels

Professor of Analytical Psychology

Training Analyst Society of Analytical Psychology

Honorary Fellow, United Kingdom Council for Psychotherapy

Andrew Samuels is known internationally as an influential commentator on political and social themes from the standpoint of 'therapy thinking'. He has worked with politicians, political organizations, activist groups and members of the public in Europe, US, Brazil, Israel, Japan, Russia and South Africa as a political and organizational consultant. Clinically, Andrew has evolved a unique blend of Jungian and post-Jungian, relational psychoanalytic, and humanistic approaches.

Dr. Roger Brooke

 

Informacje biograficzne: Urodził się w Republice Południowej Afryki, kształcił na uniwersytetach w Kapsztadzie (BA), Witwatersrand (MA Clin. Psych.) i Rodos (dr); żonaty, ma trójkę dorosłych dzieci. Przeniósł się do Stanów Zjednoczonych w styczniu 1994. Profesor psychologii, a od 1994-2007 dyrektor Szkolenia Psychologii Klinicznej na Duquesne University w Pittsburgu, w Pensylwanii. Licencjonowany psycholog i certyfikowany psycholog kliniczny przez American Board of Professional Psychology. Członek Rady Dyrektorów i Sekretarzy American Academy of Clinical Psychology. Stowarzyszny członk Inter-Regional Society of Jungian Analysts. Członek APA – Działy: 12, 32, 39 (kliniczny, humanistyczny i psychoanalizy). Prowadzi własną prywatną praktykę, jest psychologiem klinicznym w Lifeare Hospital. Autor książki: 'Jung i fenomenologia' (Routledge 1991) i redaktor współpracujący czasopisma 'Ścieżki do świata jungowskiego' (Routledge 1999).

Prof. Robert Segal

Informacje biograficzne / Biographic information:

 • 1999-2006  Professor of Theories of Religion, Lancaster University

 • 1996-99   Reader in Theory of Religion, Lancaster University

 • 1994-96   Lecturer, Department of Religious Studies, Lancaster University

 • 1993-94   Visiting Professor of Jewish Studies and Classics, Acting Director of the Jewish Studies Program, Tulane University , New Orleans

 • 1988   Visiting Associate Professor of Religious Studies, University of Pittsburgh

 • 1984-94   Program in Religious Studies, Louisiana State University , Baton Rouge Assistant Professor of Religious Studies (1984-87) Associate Professor of Religious Studies (1987-89) Full Professor of Religious Studies (1989-94)

 • 1982-84   Lecturer, Western Culture Program, Stanford University

 • 1981 (fall)   Visiting Associate Professor of Religious Studies, University of Toronto

 • 1975-82   Assistant Professor of Religion and Humanities, Reed College, Portland, Oregon

Prof. Susan Rowland

Informacje biograficzne / Biographic information:

I wstąpiłam do Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych w 1996 r. po uzyskaniu Ph.D na Uniwersytecie w Newcastle (Jung and contemporary novels).

Moje badania dotyczą głównie teorii Junga i literatury. Wynikiem badań były trzy książki: CG Jung and Literary Theory(Palgrave, 1999), Jung: A Feminist Revision (Polity, 2002) i Jung as a Writer (Routledge, 2005) oraz szereg opracowań i artykułów. W 2006 roku na University of Greenich zorganizowałam multi-dyscyplinarną jungowską konferencję Psyche i wyobraźnia (6-9. lipca 2006). W celu poszerzenia zakresu teorii psychoanalitycznej przez rozwijanie teorii Junga oraz sztuki, prowadziłam również badania nad prozą dedektywistyczną (detective fiction). Moja książka From Agatha Christie to Ruth Rendell (Palgrave, 2000) jest użytecznym studium kultury oraz formy opowiadania. Wszystkie badania jakie prowadzę uzywane są następnie przeze mnie do udoskonalenia moich form nauczania w takich obszarach, jak teoria literatury, współczesna beletrystyka (modern fiction), literatura kobieca, poezja, historia powieści czy studia nad gatunkami literackimi.

Prof. Renos Papadopoulos

Dyrektor The Centre for Trauma, Asylum and Refugees (CTAR). Ponadto jest on psychologiem klinicznym i psychoterapeutą systemowej terapii rodzin w Tavistock Clinic. Trener i superwizor psychoanalityków jungowskich praktykujących w Londynie (członek Niezależnej Grupy Psychologów Analitycznych). Przez 14 lat był redaktorem 'Harvest: International Journal for Jungian Studies', a obecnie jest redaktorem nowego International Journal of Jungian Studies, oficjalnego czasopisma International Association for Jungian Studies. Ponadto jest on też redaktorem The International Series of Psychosocial Perspectives on Trauma, Displaced People and Political Violence wydawanegoprzez wydawnictwo Karnac Books. Był pierwszym przewodniczącym Academic Sub-committee of the International Association for Analytical Psychology. Jako konsultant Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacji, pracował z uchodźcami i innymi osobami, które doświadczyły przemocy politycznej w wielu krajach.

 

Pages